Terapeuttinen työskentely

MUSIIKKITerapeuttinen YKSILÖtyöskentely

Yksilötyöskentely asiakkaille, jotka haluavat saada tukea esim. vaikean elämäntilanteen työstämiseksi, työssä jaksamiseksi tai itsetuntemuksen lisäämiseksi sekä tutustua musiikkiterapian menetelmiin ja musiikin mahdollisuuksiin itsehoidollisena välineenä.  Käyntejä 1-5 tai sopimuksen mukaan.

Käyntien aikana tuetaan asiakkaan omia valmiuksia käyttää musiikkia terapeuttisena ja itsehoidollisena välineenä. Työskentelyn aluksi tehdään suunnitelma käyntikerroista ja käynnin tavoitteista. Tavoitteina voi olla esimerkiksi itsetuntemuksen lisääminen, rentoutuminen tai omien vahvuuksien tunnistaminen.

Musiikkiterapeuttinen työskentely voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan syventää musiikkiterapiaksi, jolloin sovitaan yhteisesti terapiaprosessin kestosta ja tavoitteista.

Yksilötyöskentelyn hinnat löytyvät hinnastosta.

MUSIIKKITerapeuttinen RYHMÄTOIMINTA

Ryhmätyöskentelynä esimerkiksi musiikki- ja virkistysryhmät ikäihmisille, kehitysvammaisille tai erityisopetusta tarvitseville. Menetelminä
yhteislaulu ja yhteismusisointi (esimerkiksi bänditoiminta).

Ota yhteyttä!