Musiikkiterapia Sela tarjoaa mahdollisuuden etäkuntoutukseen

Musiikkiterapia Sela tarjoaa 19.3.2020 alkaen etäkuntoutuksen (etäterapia) mahdollisuutta kaikille asiakkailleen. Etäkuntoutus on erilaisten etäteknologiaa (esimerkiksi älypuhelinta, tietokonetta ml. tablettitietokoneet) hyö­dyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on ammattilai­sen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella.

Kelan Etäkuntoutus-hankkeen tulosten mukaan etäkuntoutus on vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus. Kokeiluissa kuntoutukselle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin, ja etäkuntoutus osoittautui asiakkaalle vähintään yhtä hyödylliseksi kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus. Joillekin asiakkaille etäkuntoutus vaikutti sopivan jopa perinteistä kuntoutusta paremmin. Linkin Kelan tiedotteeseen Etäkuntoutus-hankkeen tuloksista löydät täältä: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/tutkimus-etakuntoutus-vahintaan-yhta-hyodyllista-kuin-kasvokkain-toteutettu-kuntoutus

Kela suosittaa 17.3.2020 antamassaan tiedotteessa etäkuntoutuspalvelujen käyttöönottoa niissä kuntoutuspalveluissa, joissa se on mahdollista. Tiedotteen mukaan hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin.  Uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään.  Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta, kuntoutuspalveluihin liittyviä koti- ja verkostokäyntejä ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää työpaikoilla toteutettavaa kuntoutusta. Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, jos ei toisin ilmoiteta.

Viimeisimmän tiedon mukaan Kela on luvannut tarkentaa tiedotettaan 20.3.2020, mutta Musiikkiterapia Sela on jo ottanut käyttöön etäkuntoutuksen mahdollistavan doxy.me palvelun. Doxy.me on suunniteltu etälääketieteen tarpeisiin ja se täyttää amerikkalaiset tietoturvavaatimukset (on HIPAA-yhteensopiva). Doxy.me-ohjelma ei nauhoita eikä tallenna videoistuntoja ja se on salattu eli kryptattu yhteys.