Palvelut

Musiikkiterapian arviointijaksot

Arviointijaksolla selvitetään musiikkiterapian tarve ja terapiamuodon soveltuvuus.

– Arviointijaksolla asiakas pääsee tutustumaan musiikkiterapian menetelmiin. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan suhdetta musiikkiin ja hänen valmiuksiaan musiikillisessa vuorovaikutustilanteessa.

– Arviointijakson kesto on noin 3-5 kertaa ja sen perusteella laaditaan mahdollinen terapiasopimus. Terapiasopimuksessa määritellään terapian tavoitteet, kesto, tapaamistiheys ja yhteyshenkilöt sekä osallistumisesta hoitoneuvotteluihin.

Musiikkiterapia

– Asiakkaan tarpeista riippuen terapia voi olla esimerkiksi tukea antavaa, aktivoivaa, toiminnallisia valmiuksia edistävää tai itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävää. Lähestymistavat ovat toisiaan täydentäviä. Musiikkiterapian kesto voi vaihdella suhteellisen lyhytkestoisesta ja intensiivisestä kriisiterapiasta (noin 10-20 kertaa) harvempijaksoiseen ja pitempikestoiseen terapiaan (1-3 vuotta).

– Yksilömusiikkiterapia, 1-2 kertaa viikossa, 45-60 min. Tavoitteet asetellaan yksilöllisesti arviointijakson jälkeen yhteistyössä perheen, lähettävän tahon sekä muiden hoitavien tahojen kanssa.

– Ryhmämusiikkiterapia, 1-2 x vko, 60-120 min. Ryhmä muodostetaan ja sen tavoitteet asetetaan alkuhaastatteluiden jälkeen yhteistyössä lähettävän tahon ja muiden hoitavien tahojen kanssa. Ryhmän koko on n. 4-7 henkilöä.

Terapiat toteutetaan Musiikkiterapia Selan toimitilassa tai asiakaskäynteinä esimerkiksi koulu- tai päiväkotikäynteinä tai tilaajan osoittamissa tiloissa Varsinais-Suomen alueella.