Musiikkiterapia Sela

Sela (hepreaksi ‏סלה‎,selah) tarkoittaa taukoa tai harkintaa. Sela tarkoittaa hetkeä, jolloin puhe tai musiikki alkaa. Sela kutsuu pysähtymään ja kuuntelemaan. (Wikipedia)

Musiikkiterapiassa pysähdytään kuuntelemaan itseä ja musiikkia, sitä kuinka musiikin kautta voimme tavoittaa jotain sellaista, jota voi olla vaikea pukea sanoiksi. Musiikki on sanaton kieli. Musiikkiterapiassa asiakas saa tilaa itseilmaisuun, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon musiikin kautta. Musiikin keinoin voimme harjoitella elämässä tärkeitä taitoja kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon ihmisen fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen puolen.  Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja.

Musiikkiterapia Sela tarjoaa musiikkiterapiapalveluita Varsinais-Suomen alueella lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiana. Terapia toteutuu Turun ja lähikuntien alueella koti-, koulu- ja laitoskäynteinä sekä yhtenä iltana viikossa vastaanottotiloissa Turussa. Musiikkiterapia Sela on Kelan palveluntuottaja ja asiakkaaksi voi tulla myös TYKSin maksusitoumuksella. Terapeuttina toimii koulutettu musiikkiterapeutti, Emily Laakso. Lue tästä terapeutin terveiset!

Kohderyhmänä esimerkiksi kehitysvammaiset, autisminkirjon henkilöt, AVH kuntoutujat tai henkilöt, joilla on erilaisia psyykkisiä tai neurologisia häiriötä (esim. syömishäiriö tai masennus). Musiikkiterapia Sela tarjoaa myös mahdollisuuden mukautettuun musiikinopetukseen, erilaisiin musiikkiterapeuttisiin ryhmiin (esimerkiksi kehitysvammaisten tai senioreiden musiikkiryhmät) sekä yksilötyöskentelyyn esim. vaikean elämäntilanteen työstämiseksi, työssäjaksamiseksi tai itsetuntemuksen lisäämiseksi.

selo-logo1

Musiikkiterapia Selan tietosuojaselosteen löydät täältä.