Mukautettu musiikinopetus

Haluaisitko oppia soittamaan?

Harjoittelun ja huolella valittujen menetelmien avulla myös erityisen tuen tarpeessa oleva oppija voi oppia soittamaan ja saada mielihyvää, iloa ja kokemuksia musiikista!

Musiikkiterapia Selan mukautettuun musiikinopetukseen voi tulla kuka tahansa. Oppilaille ei ole ikärajaa, pääasiana on kiinnostus musiikkiin, soittamiseen tai laulamiseen ja halu oppia!

Erilaisen tuen tarpeessa voi olla lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on esim. oppimisen tai hahmottamisen vaikeutta, kielellisiä tai motorisia vaikeuksia, keskittymisen haasteita tai erilaisia neurologisia ongelmia (esimerkiksi AVH potilaat).

Musiikin opiskelu on hauskaa ja hyödyllistä! Sen avulla on mahdollista harjoitella mm. keskittymistä, kehonhallintaa, silmän ja käden yhteistyötä, hienomotoriikkaa sekä vuorovaikutustaitoja. Soittaminen tarjoaa myös onnistumisen kokemuksia, iloa ja tunne-elämyksiä.

Mukautetussa musiikinopetuksessa tutustutaan instrumentin alkeisiin ja siinä käytetään apuna mm. Kaarlo Uusitalon kehittämää Kuvionuotti-menetelmää, jonka avulla on helppo opetella soittamaan melodioita tai sointukulkuja eri soittimilla. Kuvionuoteista voidaan myöhemmin siirtyä porrastetusti opiskelijan kykyjen mukaan normaalin nuottikuvan käyttöön.

Musiikki kuuluu kaikille!