Terapiaan?

Miten musiikkiterapiaan on mahdollista päästä?

Musiikkiterapiaan voi tulla kuka tahansa. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä (mikäli terapiaa ei makseta kokonaisuudessaan itse). Tällöin terapian maksaa usein Kela tai sairaanhoitopiiri. Musiikkiterapiaan voi hakeutua esimerkiksi julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena alle 65-vuotiaille sekä kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille. Musiikkiterapeutin tulee olla Kelan hyväksymä palveluntuottaja, jotta Kela korvaa musiikkiterapian. Lisäksi asiakkaalla tulee olla kuntoutussuunnitelma, jossa musiikkiterapiasta on sovittu.

Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi olla asiakas itse tai esimerkiksi kunnan sosiaali- tai terveystoimi (sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola), hoitolaitos tai vakuutusyhtiö.

Musiikkiterapia Selalla on sopimus Kelan palveluntuottajana. Terapiaan voi tulla myös kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.