Tietosuojaseloste päivitetty

Musiikkiterapia Selan toiminta noudattaa EU: n tietosuojasäädöksiä (GDPR) ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä ja määräyksiä. Asetuksessa luetellaan rekisteröidyn eli henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeudet. Tällaisia oikeuksia ovat omia henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus, oikeus saada tiedot oikaistua, oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus tietojen poistamiseen ja tietojenkäsittelyn vastustamiseen. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisterinpitäjien (eli tietojenkäsittelystä vastaavien) velvollisuudesta antaa rekisteröidyille avoimia ja helposti saatavia tietoja heidän tietojensa käsittelystä.

Musiikkiterapia Selan käytännöistä voit lukea lisää täältä:

http://www.musiikkiterapiasela.com/fi/tietosuojaseloste/